HELPDESK > Baza Wiedzy > Hosting cPanel > Softaculous


Gdzie znajduje się biblioteka skryptów Softaculous?
Biblioteka Softaculous dostępna jest w cPanelu.
Jak zainstalować wybraną aplikację?
Aby zainstalować dowolną aplikację dostępną bibliotece należy z menu bocznego ekranu...
Jak wykonać kopię zapasową zainstalowanej aplikacji?
W celu wykonania kopii wybranej aplikacji należy przejśc do listy zainstalowanych aplikacji....
Jak wykonać uaktualnienie aplikacji?
Informacja o dostępnych uaktualnieniach zainstalowanych aplikacji jest widoczna na stronie...
Jak usunąć zainstalowaną aplikację?
Aby usunąć zainstalowaną aplikację należy z poziomu ekranu głównego biblioteki Softaculous...

Powered by WHMCompleteSolution