Rejestracja

Zarejestruj się

Wpisz hasło

Adres
Status prawny
Wybierz status prawny:
Tylko firmy. Format PLXXXXXXXXXX
Tylko firmy.

Administratorem Twoich danych osobowych jest o12.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000617577 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 150 PLN (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), REGON: 364413266, NIP: 6751544465, e-mail: kontakt@o12.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@o12.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez o12.pl, na podstawie zawartej przez Ciebie umowy z o12.pl (akceptację Ogólnych Warunków Umów oraz poszczególnych regulaminów usług). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: http://o12.pl/RODO

Informacje na temat celu, okresu przez jaki dane będą przechowywane oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w tym miejscu: http://o12.pl/RODO

Bezpieczeństwo konta
Ochrona przeciwspamowa

pola oznaczone * są wymagane