Baza wiedzy

Co to jest konto shell i czy mogę z niego korzystać na o12.pl? Drukuj

  • 65

Konto shell (ang. shell account) to konto w wieloużytkownikowym systemie operacyjnym (najczęściej z rodziny Unix – np. Linux, FreeBSD, Solaris) pozwalające na zdalny dostęp do usług terminalowych świadczonych przez serwer.

Umożliwia ono dostęp do powłoki systemu zdalnego komputera i wykonywanie na nim standardowych poleceń systemowych oraz uruchamianie dostępnych programów. Wprowadzanie danych i wyników odbywa się przez odległy terminal, na którym pracuje użytkownik, a wszystkie uruchamiane przez niego programy są wykonywane na serwerze udostępniającym usługę. Możliwości konta shell zależą od systemu operacyjnego, parametrów sprzętowych oraz praw i ograniczeń regulowanych przez administratora serwera.

Pierwotnie zdalny dostęp do serwera był oferowany przez telnet. Obecnie, ze względu na brak szyfrowania połączenia, a co za tym idzie, niski poziom bezpieczeństwa, jest rzadko wykorzystywany. Został zastąpiony przez protokół SSH (ang. secure shell) szyfrujący wszystkie przesyłane dane oraz umożliwiający identyfikację użytkownika na wiele różnych sposobów. W szerszym znaczeniu SSH to wspólna nazwa dla całej rodziny protokołów, nie tylko terminalowych, ale także wykorzystywanych do przesyłania plików (SCP, SFTP), zdalnej kontroli zasobów i wielu innych zastosowań. Ich wspólną cechą jest identyczna z SSH technika szyfrowania danych i rozpoznawania użytkownika. Protokoły z rodziny SSH do połączenia standardowo wykorzystują port 22 protokołu TCP, jednak w wielu przypadkach, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, celowo stosuje się inny port.

Istnieją dwie wersje protokołu SSH – SSH1 i SSH2. SSH1 obsługuje tylko stałą listę kliku sposobów szyfrowania i 2 sposoby rozpoznawania użytkownika. W wersji SSH2 możliwe jest użycie dowolnych sposobów szyfrowania danych i 4 różnych sposobów rozpoznawania użytkownika.

Konta shell na platformie o12.pl są dostępne dla planów hostingowych WEGA i SYRIUSZ.

Aby połączyć się przez SSH z serwerem, potrzebny jest klient SSH. Każdy uniksowy system operacyjny zawiera konsolowego klienta SSH. Wystarczy z linii poleceń terminala wpisać polecenie:

ssh nazwa_użytkownika@adres_serwera

Po poprawnej weryfikacji użytkownika możemy pracować na zdalnej maszynie.

Dla Windows także istnieje wiele klientów SSH. Najbardziej popularnym jest okienkowy klient PuTTY. W oknie ustawień połączenia podajemy adres lub IP serwera, następnie klikamy Open i po poprawnym zalogowaniu mamy możliwość pracy na serwerze.
Od momentu wprowadzenia SSH stał się najlepszą i najbezpieczniejsza metodą zdalnego zarządzania środowiskami serwerowymi, np. serwerami dedykowanymi. Przy jego pomocy możesz wykonać o wiele więcej zadań niż poprzez panel administracyjny konta hostingowego. Co więcej, niektóre czynności administracyjne mogą być wykonywane tylko bezpośrednio za pomocą poleceń z linii komend.


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót