Formularz zgłaszania materiałów niezgodnych z prawem

Formularz przeznaczony jest do zgłaszania materiałów niezgodnych z prawem, publikowanych z wykorzystaniem infrastruktury o12.pl sp. z o.o. W szczególności mowa o informacjach związanych z: udostępnianiem obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, publikowaniem treści o charakterze terrorystycznym, udostępnianiem prywatnych obrazów bez zgody, sprzedażą produktów podrobionych lub niespełniających wymogów, cyberstalkingiem, sprzedażą towarów z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, świadczeniem usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, bezprawnym wykorzystywaniem materiałów objętych prawami autorskimi, publikacją nielegalnych ofert związanych z usługami zakwaterowania, naruszeniami związanymi z dobrostanem zwierząt.

Wyślij zgłoszenie

  Podaj dokładny adres lub adresy URL treści, które uznajesz za niezgodne z prawem:*

  Wskaż inne istotne fakty, które umożliwią zlokalizowanie raportowanej treści pod wskazanym adresem URL:*

  Wyjaśnij, dlaczego uważasz raportowane treści za niezgodne z prawem:*

  Niniejsze zgłoszenie dotyczy informacji związanych z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, ich wykorzystywaniem seksualnym, pornografią dziecięcą lub nagabywaniem dzieci do celów seksualnych.

  Imię i nazwisko/nazwa firmy:*

  Adres e-mail:*

  Oświadczam, że zgłoszenie dokonywane jest w dobrej wierze i uważam, że informacje w nim zawarte są prawidłowe i kompletne, a zarzuty uzasadnione.*

  Zgłoszenie dokonuję w imieniu „zaufanego podmiotu sygnalizującego” wymienionego w art. 22. Aktu o Usługach Cyfrowych.

  * - wymagane

  Jeżeli reprezentujesz organ Państwa Członkowskiego UE, Komisję albo Europejską Radę Usług Cyfrowych, prześlij zgłoszenie na abuse_dsa@o12.pl w języku polskim bądź angielskim.

  Jeżeli na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, jako uprawniony podmiot zgłaszasz nakaz usunięcia treści, prześlij zgłoszenie na abuse_dsa@o12.pl w języku polskim bądź angielskim.

  o12.pl sp. z o.o.

  ul. Pana Tadeusza 2, 30-727Kraków
  KRS: 0000617577
  NIP: 6751544465
  REGON: 364413266

  Dane konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. numer rachunku: 77 1050 1953 1000 0092 0545 7865