Warunki świadczenia usługi

Warunki Świadczenia Usług (WSU) są to zasady i przepisy, które określają wytyczne dotyczące korzystania z usług o12.pl. Korzystanie z naszych usług jest przedmiotem niniejszego dokumentu. Przeczytaj go uważnie i upewnij się, że go rozumiesz i zgadzasz się na wszystkie jego części. Korzystanie z usług o12 zakłada, że zgadzasz się ze wszystkimi warunkami!

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące tego dokumentu należy przesłać do Biura Obsługi Klienta przed rejestracją dowolnej usługi hostingowej na o12.pl w tym także usług na okres testowy.

Warunki Świadczenia Usług

o12.pl (dalej jako “o12”) zapewnia hosting dla ludzi i firm na całym świecie. Mamy obowiązek chronić każdego naszego Klienta i zapewnić mu możliwie najlepsze usługi. Użytkownik naszych usług jest zobowiązany do korzystania z nich uwzględniając zasad “fair use”, czyli zobowiązany jest do wykorzystywania usług oraz zasobów Operatora o12.pl w sposób ekonomiczny oraz zgodny z przeznaczeniem. Poniższe wytyczne zostały zaprojektowane po to aby zapewnić naszych Klientów o tym, że usługi o12 to najwyższa jakość. Proszę przeczytać niniejszy dokument uważnie przed złożeniem zamówienia i / lub skorzystania z usług o12.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług hostingowych o12.pl to odrębna umowa serwisowa pomiędzy o12 i wszystkimi Klientami. Upewnij się, że akceptujesz wszystkie postanowienia nie tylko niniejszego dokumentu, ale także Regulaminu (umowy) w całości przed zarejestrowaniem się do lub skorzystaniem z usług o12. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Regulamin

Polityka wykorzystania zasobów

Polityka Wykorzystanie zasobów o12 jest rozszerzeniem Warunków Świadczenia Usług, zawierająca bardziej szczegółowe zasady wykorzystania kont hostingowych. Upewnij się, że są zgodne z Twoimi oczekiwaniami i że akceptujesz wszystkie zasady i warunki przed podpisaniem umowy lub przed skorzystaniem z usług o12. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Regulamin utrzymania domen

Regulamin rejestracji i utrzymania domen dotyczy wszystkich domen zarejestrowanych w lub przetransferowanych do o12 przez Klienta. Rejestrując lub transferując domenę do o12, Klient potwierdza akceptację regulaminu utrzymania i rejestracji domen. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Umowa rejestracji domeny

Treści

Wszystkie usługi świadczone przez o12 mogą być wykorzystywane jedynie do celów zgodnych z prawem. Przekazywanie, przechowywanie, lub prezentacja dowolnych treści, danych lub materiałów z naruszeniem prawa polskiego jest zabronione. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do materiałów objętych prawem autorskim, materiałów które ocenimy jako groźne lub obsceniczne czy materiałów stanowiących tajemnicę handlową itp. Klient zgadza się zabezpieczyć i chronić o12 przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z korzystania przez niego z usługi, która ma negatywny wpływ na niego lub inne osoby.

Uwaga: Pornografia i seks są zakazane na każdym serwerze o12. Obejmuje to także witryny, które mogą domniemywać publikację treści seksualnych, lub linków do treści dla dorosłych ulokowanych na zewnętrznych serwerach. Odnosi się to również do witryn, które promują jakąkolwiek nielegalną działalność lub treści, które mogą być szkodliwe dla serwerów o12 lub dowolnego innego serwera w sieci Internet. Linki do takich materiałów również są zabronione. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

 • Przykłady treści nieakceptowanych przez o12
  • pirackie oprogramowanie
  • pornografia
  • Hacking / kraking
  • Warez i / lub inne treści chronione prawami autorskimi np. MP3
  • Materiały nielegalne w świetle prawa polskiego
  • Witryny zawierające materiały lub linki do materiałów, które mogą być uznane za szkodliwe lub zagrażające bezpieczeństwu, takie jak, ale nie ograniczając się do:. Informacje na temat wykorzystania broni, instrukcje dotyczące konstruowania materiałów wybuchowych lub cokolwiek innego, co może być uważane za szkodliwe lub nielegalne.

o12 będzie jedynym arbitrem, stanowiącym o tym co jest naruszeniem powyższego przepisu, i zastrzega sobie prawo do blokady lub usunięcia strony w dowolnym czasie z dowolnego powodu bez refundacji!

Naruszenie praw autorskich

o12 odpowie na wszystkie raporty dotyczące naruszeń, które są sformatowane zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act i innych obowiązujących przepisów prawa autorskiego. Zawiadomienia o naruszeniu, które nie są zgodne z tą ustawą nie będą rozpatrywane. Będziemy działać zgodnie z DMCA przy rozpatrywaniu sprawozdań naruszenia.

Wykorzystanie zasobów

Jeśli zespół administratorów systemów o12 stwierdzi, że konto wykorzystuje niedopuszczalne ilości zasobów systemowych, i sprzętowych serwera może tymczasowo wyłączyć takie konto. Jeżeli obsługa o12 uzna za konieczne, może wystosować nakaz eksmisji do klienta odnośnie konta, którego naruszenie dotyczy dając mu siedem (7) dni na zmianę planu na taki, który zapewni mu odpowiednią ilość zasobów (obsługa o12 zarekomenduje takie plany) lub zamówienie usługi serwera dedykowanego i przeniesienie tam problematycznego konta. W innym wypadku Klient będzie zobowiązany do znalezienia innego dostawcy usług hostingowych. To skrajne przypadki, a o12 zrobi wszystko co będzie możliwe aby pomóc Klientowi w rozwiązaniu jego problemu.

o12 będzie jedynym arbitrem stanowiącym o naruszeniu tego przepisu. Ze względu na charakter tego przepisu, każde konto będzie rozpatrywane i analizowane indywidualnie.

Backupy

o12 wykonuje nocne kopie zapasowe serwerów współdzielonych i resellerskich, jednak te kopie zapasowe są przeznaczone wyłącznie do celów administracyjnych o12, i w żadnym wypadku nie są zagwarantowane! Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie kopii swoich danych na swoich komputerach osobistych. o12 nie przewiduje jakichkolwiek odszkodowań za utracone lub niekompletne dane w przypadku gdy procedury kopii zapasowych nie zadziałają poprawnie (nawet jeśli awaria była wynikiem zaniedbania ze strony o12).

o12 może udostępniać Klientom, ale nie musi dostęp do ostatniej kopii bezpieczeństwa z poziomu panelu administracyjnego cPanel co pozwoli Klientowi na samodzielne i bezpłatne odtworzenie danych swojego konta. Konta których pojemność przekracza 10 GB są wykluczane z harmonogramu kopii zapasowych. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletne i dokładne kopie zapasowe, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ich brak. Zawsze przechowuj kopie swojej strony na własnym komputerze! Nie dajemy żadnych gwarancji co do dostępności kopii zapasowych.

Niechciane maile (SPAM)

Spam lub wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail z dowolnego serwera o12 lub podanie w takiej wysyłce zwrotnego adresu email, który jest utrzymywany na serwerze o12 jest zabronione. Wykorzystanie spamu do reklamowania witryny hostowanej na platformie o12 również stanowi naruszenie tego przepisu. o12 będzie jedynym arbitrem, stanowiącym o naruszeniu tego przepisu. Strony/konta hostingowe uznane za niezgodne z naszą polityką antyspamową zostaną natychmiast wyłączone bez zwrotu kosztów.

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia każdego, kto umyślnie wysyła spam za pośrednictwem naszych serwerów, karą w wysokości 200 zł / godzinę pracy związanej z oczyszczaniem serwera i wszelkich działań związanych aktywnością usuwającą skutki wysłanego spamu.

Pomóż nam powstrzymać spam i walczyć z nim skutecznie! Prosimy napisz do naszego działu Abuse natychmiast gdy tylko zauważysz naruszenie naszej polityki antySPAMowej.

Ochrona Wsparcia o12

Na o12 zawsze traktujemy naszych klientów z najwyższym szacunkiem. W zamian oczekujemy tego samego od Ciebie. Jeśli nasi pracownicy poczują, że są niewłaściwie traktowani, poniżani lub obrażani, Twoje konto może zostać zablokowane, i możemy poprosić Cię o przeniesienie swoich usług do innego operatora. W przypadku, nadużycia związanego z niewłaściwym traktowaniem pracowników obsługi o12, Klienci otrzymują dziesięć (10) dni na znalezienie nowego operatora. Ewentualny zwrot niewykorzystanych środków związanych z usługa hostingową będzie w takiej sytuacji rozpatrywany indywidualnie.

Ochrona serwerów, o12 i Klientów

Wszelkie próby podważenia reputacji lub spowodowania szkody na rzecz o12, dowolnego serwera lub dowolnego Klienta o12 jest surowo zabronione.

o12 będzie jedynym arbitrem, stanowiącym o naruszeniu tego przepisu. Konta naruszające ten przepis podlegają natychmiastowej blokadzie bez refundacji. o12 udostępni wszystkie dostępne informacje na temat nadużycia, w tym danych kontaktowych Klientów odpowiednim władzom.

Niezastosowanie się do polityki Warunków Świadczenia Usług

Niezastosowanie się w pełni do powyższych warunków jest podstawą do zawieszenia konta i / lub jego usunięcia (bez refundacji). Wszyscy Klienci posiadający konta hostingowe i / lub serwery umieszczone w sieci o12 muszą stosować się do powyższych zasad.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta, bez uprzedzenia. Jeśli usuniemy konto za naruszenie polityki, utracisz prawo do zwrotu kosztów.

Nasza standardowa polityka działania to przesłanie ostrzeżenia przy pierwszym naruszeniu zasad i usunięcie konta przy drugim ich naruszeniu, ostrzeżenie jednak nie jest wymagane.

o12 zastrzega sobie prawo do blokady i usuwania dowolnej witryny hostowanej na naszych serwerach, która zawiera treści, które o12 według własnego uznania uzna za niedopuszczalne, niepożądane lub przeciwwskazane.

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
bok@o12.pl
814 511 511