Zaufali nam

Archiwum Państwowe w Lublinie i Zamościu

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Zakochaj się w niskiej cenie

Zakochaj się razem z nami w niskich cenach usług hostingowych na platformie o12.pl

Oszczędź 75% i ciesz się profesjonalnym kontem o wielu niesamowitych możliwościach przez pełne 12 miesięcy! 

W standardzie dostaniesz autoinstalator popularnych skryptów takich jak WordPress, Joomla, Drupal, sklepów internetowych, aplikacji użytkowych, itp.., a dla początkujących na każdym koncie do dyspozycji bezpłatny, intuicyjny kreator stron www bez limitów!

 

POZNAJ HOSTING O12 I OSZCZĘDŹ 75%

 

CENY W ABONAMENCIE ROCZNYM
 cena w promocjicena standardowaakcja
ATRIA51 zł204 złzamawiam
WEGA72 zł288 złzamawiam
SYRIUSZ99 zł396 złzamawiam


Ceny zawierają podatek VAT

 

NASZE KONTA HOSTINGOWE DAJĄ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

poznaj szczegóły

 Regulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Zakochaj się w niskiej cenie” jest prot - Profesjonalne Technologie, ul. Unicka 4, 20-126 Lublin.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin.
 3. Regulamin promocji „Zakochaj się w niskiej cenie” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Zakochaj się w niskiej cenie” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Zakochaj się w niskiej cenie” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa od 5 lutego 2014 do 21 lutego 2014.
 9. Organizator może zakończyć lub przedłużyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 10. Oferta promocyjna „Zakochaj się w niskiej cenie” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu konta hostingowego ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ.
  • Składając zamówienie użyją kodu promocyjnego: ZSWNC-75 o ile nie zostanie on automatycznie zidentyfikowany w procesie składania zamówienia
  • W momencie rozpoczęcia oferty promocyjnej nie posiadały aktywnych kont hostingowych ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ lub dowolnych innych planów z wczesniejszych ofert Organizatora.
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu półrocznego lub rocznego (w zależności od złożonego zamówienia)
 12. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 13. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 14. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 15. Przedmiotem oferty promocyjnej jest zakup planów hostingowych ATRIA, WEGA oraz SYRIUSZ w abonamencie rocznym (cennik usług podany w tabeli powyżej).
 16. Korzystając z oferty promocyjnej Klient kupuje wymienione powyżej plany hostingowe z rabatem 75% w pierwszym okresie abonamentowym (rok)
 17. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018