Zaufali nam

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Weź to na chłodno

W drugiej połowie stycznia 2014 zapukała do nas spóźniona Zima, a my w tym czasie oferujemy Ci komfort i wygodę w tworzeniu i prowadzeniu własnej strony internetowej. Nie przejmuj się zimnem, po prostu weź to na chłodno i oszczędź 50%.

Do 10 lutego 2014 zamówisz otoKreatora stron WWW w promocyjnej cenie 50 zł netto / rok. Razem z nim otrzymasz przestrzeń dla strony www oraz dla swojej poczty email z dostępem do panelu zarządzania oraz konta FTP. Szczegóły dotyczące produktu znajdziesz na stronie: http://o12.pl/hosting/otokreator

 

STWÓRZ WŁASNĄ STRONĘ

 

CENY W ABONAMENCIE ROCZNYM
 cena w promocjicena standardowaakcja
otoKREATOR50 zł / rok100 zł / rokzamawiam
 to 4,17 zł / mcto 8,33 zł / mc 


Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

 

otoKREATOR to coś więcej niż tylko Kreator Stron!

poznaj szczegółyRegulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Weź to na chłodno” jest prot - Profesjonalne Technologie, ul. Unicka 4, 20-126 Lublin.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin oraz regulaminu rejestracji i utrzymania domen na stronie http://o12.pl/domeny/regulamin
 3. Regulamin promocji „Weź to na chłodno” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Weź to na chłodno” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Weź to na chłodno” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa od 27 stycznia 2014 do 10 lutego 2014.
 9. Organizator może zakończyć lub przedłużyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 10. Oferta promocyjna „Weź to na chłodno” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu otoKreatora.
  • W trakcie składania zamówienia nie posiadają aktywnej usługi otoKreatora
  • Składając zamówienie użyją kodu promocyjnego: OTO-50 o ile nie zostanie automatycznie zidentyfikowany w procesie składania zamówienia
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu
 12. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty mające podpisane porozumienie z NASK ich współpracownicy, partnerzy i udziałowcy.
 13. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 14. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 15. Przedmiotem oferty promocyjnej jest zakup dostępu do kreatora stron internetowych otoKreator i miejsca na serwerze w abonamencie rocznym (cennik usług podany w tabeli powyżejj).
 16. Korzystając z oferty promocyjnej Klient kupuje wymienioną powyżej usługę z rabatem 50% w pierwszym okresie abonamentowym.
 17. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018