Zaufali nam

Black Red White

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Smaczna promocja

Z okazji odbywającego się w dniach 6-8 września 2013 Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie mamy dla Państwa smaczną promocję, która obniża aż o 70% koszt pierwszego okresu abonamentowego na wybrane konto ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ w abonamencie półrocznym, a nawet rocznym!

Aby skorzystać z promocji, w trakcie składania zamówienia (w jego podsumowaniu) należy wprowadzić specjalny kod jaki znaleźć można na ulotkach, które rozdawaliśmy na Europejskim Festiwalu Smaku 2013.

POZNAJ NASZE PLANY HOSTINGOWE

CENY Z VAT W ABONAMENCIE ROCZNYM
 cena w promocjicena standardowaakcja
ATRIA61,20 zł204 złzamawiam
WEGA86,40 zł288 złzamawiam
SYRIUSZ118,80 zł396 złzamawiam
CENY Z VAT W ABONAMENCIE PÓŁROCZNYM
 cena w promocjicena standardowaakcja
ATRIA34,20 zł114 złzamawiam
WEGA46,80 zł156 złzamawiam
SYRIUSZ63 zł210 złzamawiamRegulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Smaczna promocja” jest prot - Profesjonalne Technologie, ul. Unicka 4, 20-126 Lublin.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin.
 3. Regulamin promocji „Smaczna promocja” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Smaczna promocja” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Smaczna promocja” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa od 7 września 2013 do 31 grudnia 2013 r.
 9. Organizator może zakończyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 10. Oferta promocyjna „Smaczna promocja” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu konta hostingowego ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ.
  • Składając zamówienie użyją kodu promocyjnego dostarczonego na ulotkach
  • W momencie rozpoczęcia oferty promocyjnej nie posiadały i nie użytkowały kont hostingowych ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ.
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu półrocznego lub rocznego (w zależności od złożonego zamówienia)
 12. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty mające podpisane porozumienie z NASK ich współpracownicy, partnerzy i udziałowcy.
 13. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 14. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 15. Przedmiotem oferty promocyjnej jest zakup planów hostingowych ATRIA, WEGA oraz SYRIUSZ w abonamencie rocznym lub półrocznym.
 16. Korzystając z oferty promocyjnej Klient kupuje wymienione powyżej plany hostingowe z rabatem 70% w pierwszym okresie abonamentowym (pół roku lub rok)
 17. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018