Zaufali nam

Archiwum Państwowe w Lublinie i Zamościu

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Prawdziw(kow)a promocja!

prawdziwkowa promocja na otoKreatorOkres grzybobrania w pełni. Zebraliśmy dla Was koszyk pełen prawdziw(kow)ych promocji - każda z nich to hosting otoKreator za jedyne 10 zł na rok! 

W ramach usługi otrzymasz znakomity, intuicyjny kreator stron wraz z miejscem na serwerze do publikacji stworzonej przy jego pomocy strony,a także trzema kontami e-mail, czyli wszystko, co jest potrzebne do jej działania.

Oferta trwa do 10 października 2014 r. lub do wyczerpania 100 udostępnionych usług otoKreatora w ramach oferty

Uwaga: Promocja została przedużona do 14 pażdziernika 2014 r.

Więcej szczegółów technicznych dotyczących produktu znajdziesz na stronie: http://o12.pl/hosting/otokreator Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.otokreator.info, zbudowanej  przy pomocy otoKreatora,na której publikujemy szereg informacji oraz porad na temat budowy stron przy użyciu tego narzędzia.

 

 

STWÓRZ STRONĘ ZA 10 zł

 

CENY W ABONAMENCIE ROCZNYM
 cena w promocjicena standardowaakcja
otoKREATOR10 zł netto / rok100 zł netto / rokzamawiam


Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

 

otoKREATOR to coś więcej niż tylko Kreator Stron!

poznaj go lepiejRegulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Prawdziw(kow)a promocja” jest prot - Profesjonalne Technologie, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin oraz regulaminu rejestracji i utrzymania domen na stronie http://o12.pl/domeny/regulamin
 3. Regulamin promocji „Prawdziw(kow)a promocja” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Prawdziw(kow)a promocja” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Prawdziw(kow)a promocja” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa od 1 października 2014 do 14 października 2014 lub do wyczerpania udostępnionych w ofercie usług dostępu do otoKreatora, których liczba wynosi 100.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostępnych w ofercie promocyjnej usług dostępu do otoKreatora w dowolnym momencie w trakcie trwania promocji.
 10. Organizator może zakończyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 11. Oferta promocyjna „Prawdziw(kow)a promocja” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 12. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu otoKreatora.
  • Składając zamówienie użyją kodu promocyjnego: PRAWDZIWEK o ile nie zostanie automatycznie zidentyfikowany w procesie składania zamówienia.
  • W momencie rozpoczęcia oferty promocyjnej nie posiadały aktywnych kont hostingowych otoKREATOR, ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ lub dowolnych innych planów z wcześniejszych ofert Organizatora.
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu.
 13. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty mające podpisane porozumienie z NASK ich współpracownicy, partnerzy i udziałowcy.
 14. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 15. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 16. Przedmiotem oferty promocyjnej jest zakup dostępu do kreatora stron internetowych otoKreator i miejsca na serwerze w abonamencie rocznym (cennik usług podany w tabeli powyżej).
 17. Korzystając z oferty promocyjnej Klient kupuje wymienioną powyżej usługę z rabatem 90% (10 zł netto + VAT) w pierwszym okresie abonamentowym.
 18. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018