Zaufali nam

SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Na koniec lata każdy wygrywa

Nie masz jeszcze konta hostingowego lub masz ale w innej firmie? Chcesz móc korzystać z niego przez cały rok nie ponosząc z tego tytułu dużych kosztów? Jeśli odpowiedź brzmi TAK skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty dla nowych Klientów o12.pl

Oto co można upolować w ramach oferty:

Nasze konta hostingowe ATRIA, WEGA, SYRIUSZ charakteryzują się brakiem limitów przestrzeni dyskowej oraz transferu danych. Zarządzane są przez intuicyjny cPanel, przy pomocy którego łatwo skonfigurować konta pocztowe, FTP, bazy danych i inne elementy usługi. Z kolei konto otoKREATOR to idealne narzędzie dla początkujących webmasterów, dzięki któremu samodzielne stworzenie strony www jest niezwykle proste i intuicyjne.

UWAGA! Jeśli zdecydujesz się na przeniesienie do nas usługi hostingowej od innego operatora dodatkowo otrzymasz rabat w wysokości 30% na odnowienie usługi po roku!

Promocja jest ograniczona czasowo. Obowiązuje od 5 września do 30 września 2015.

Szczegóły promocji dostępne są w Regulaminie (poniżej). W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta bok@o12.pl lub telefonicznie 81 4 511 511

 

CENY W ABONAMENCIE ROCZNYM
 cena w promocjicena standardowaakcja
otoKREATOR1 zł100 złzamawiam
ATRIA1 zł165,85 złzamawiam
WEGA5 zł234,15 złzamawiam
SYRIUSZ10 zł321,95 złzamawiam


Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

 

NASZE KONTA HOSTINGOWE DAJĄ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

POZNAJ HOSTING O12

 Regulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Na koniec lata każdy wygrywa” jest prot - Profesjonalne Technologie, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin.
 3. Regulamin promocji „Na koniec lata każdy wygrywa” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Na koniec lata każdy wygrywa” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Na koniec lata każdy wygrywa” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa: od 5 września 2015 do 22 września 2015.
 9. Organizator może zakończyć lub przedłużyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 10. Oferta promocyjna „Na koniec lata każdy wygrywa” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu konta hostingowego  otoKREATOR, ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ.
  • Składając zamówienie użyją jednego z kodów promocyjnych: NKL-1 (hosting ATRIA i otoKREATOR), NKL-5 (hosting WEGA), NKL-10 (hosting SYRIUSZ), o ile nie zostanie on automatycznie zidentyfikowany w procesie składania zamówienia
  • W momencie rozpoczęcia oferty promocyjnej nie posiadały aktywnych kont hostingowych  ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ lub dowolnych innych planów z wcześniejszych ofert Organizatora.
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu na zamówioną usługę.
 12. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 13. Oraganizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie danych podawanych przy rejestracji klienta pod kątem ich kompletności i prawdziwości oraz zgodności z punktami regulaminu promocji, a także do odrzucenia zamówienia w przypadku, gdy informacje podane w formularzu zamówienia okażą się nieprawdziwe lub nie zostaną spełnione wszystkie warunki regulaminu promocji.
 14. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 15. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 16. Przedmiotem oferty promocyjnej jest zakup jednego z planów hostingowych otoKREATOR (http://o12.pl/hosting/otokreator)  ATRIA, WEGA oraz SYRIUSZ (http://o12.pl/hosting) w abonamencie rocznym (cennik usług podany w tabeli powyżej).
 17. Korzystając z oferty promocyjnej Klient kupuje wymienione powyżej plany hostingowe w cenach 1 zł netto (hosting otoKREATOR i ATRIA), 5 zł netto (hosting WEGA) albo 10 zł netto (hosting SYRIUSZ) w pierwszym okresie abonamentowym (rok).
 18. Aby skorzystać z dodatkowego rabatu 30% na drugi rok abonamentowy Klient powinien udokumentować fakt przeniesienia swojego konta od innego operatora usług hostingowych np. przedstawiając fakturę zakupu, z której jednoznacznie wynikać będzie, że usługa wciąż jest aktywna.
 19. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018