Zaufali nam

SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Mikołaj 2013

Dziś Mikołaj odwiedza wielu z nas. Nie może go zabraknąc w tym dniu także na o12.pl. I własnie dziś, 6 grudnia, konto hostingowe ATRIA razem z rejestracją domeny .pl na cały rok można kupić za jedyne 20 zł z VAT. To ponad 10 razy mniej niż rzeczywista wartość tej usługi! Propozycja ważna tylko 6 grdnia 2013.

 

ZAMAWIAM HOSTING za 19 zł Z DOMENĄ GRATIS

 

CENY W ABONAMENCIE ROCZNYM
 cena w promocjicena standardowaakcja
ATRIA20 zł204 złzamawiam


Ceny zawierają podatek VAT

 

NASZE KONTA DAJĄ CI WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

poznaj szczegóły

 Regulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Mikołaj 2013” jest prot - Profesjonalne Technologie, ul. Unicka 4, 20-126 Lublin.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin.
 3. Regulamin promocji „Mikołaj 2013” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Mikołaj 2013” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Mikołaj 2013” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa przez jeden dzień 6 grudnia 2013.
 9. Organizator może zakończyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 10. Oferta promocyjna „Mikołaj 2013” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu konta hostingowego ATRIA oraz jednej domeny .pl, funkcjonalnej lub regionalnej znajdującej się w puli domen wolnych NASK. Zamówienie domeny nie jest wymagane jednak aby można było skorzystać z jej bezpłatnej rejestracji, domena powinna być zamówiona łącznie z kontem hostingowym w ramach jednego zamówienia.
  • Składając zamówienie użyją kodu promocyjnego: MIKOLAJ-2013 o ile nie zostanie automatycznie zidentyfikowany w procesie składania zamówienia
  • W momencie rozpoczęcia oferty promocyjnej nie posiadały i nie użytkowały kont hostingowych ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ.
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu półrocznego lub rocznego (w zależności od złożonego zamówienia)
 12. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty mające podpisane porozumienie z NASK ich współpracownicy, partnerzy i udziałowcy.
 13. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 14. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 15. Przedmiotem oferty promocyjnej jest zakup planu hostingowego ATRIA w abonamencie rocznym (cennik usługi podany w tabeli poniżej).
 16. Korzystając z oferty promocyjnej Klient kupuje konto ATRIA w cenie promocyjnej 20 zł z VAT w pierwszym okresie abonamentowym (rok)
 17. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018