Zaufali nam

Black Red White

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Domena .pl na Wiosnę

domena .plSzukasz adresu dla swojej strony internetowej? Jeśli tak, to skorzystaj ze zwiastującej Wiosnę promocji na rejestrację domen krajowych .pl. Od 5 marca każdy nasz Klient ma możliwość rejestracji domeny .pl w cenie zaledwie 4,99 zł netto. W ramach promocji można zarejestrować nawet 10 domen!Regulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Domena .pl na Wiosnę” jest prot - Profesjonalne Technologie, ul. Unicka 4, 20-126 Lublin.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin oraz regulaminu rejestracji i utrzymania domen na stronie http://o12.pl/domeny/regulamin
 3. Regulamin promocji „Domena .pl na Wiosnę” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Domena .pl na Wiosnę” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Domena .pl na Wiosnę” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa od 5 marca 2014 do 31 marca 2014.
 9. Organizator może zakończyć lub przedłużyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 10. Oferta promocyjna „Domena .pl na Wiosnę” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu domeny .pl.
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu
 12. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty mające podpisane porozumienie z NASK ich współpracownicy, partnerzy i udziałowcy.
 13. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 14. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 15. Przedmiotem oferty promocyjnej jest rejestracja domeny/maksymalnie 10 domen .pl dostępnych w puli nazw NASK w cenie 4,99 zł netto / domenę w pierwszym okresie abonamentowym (1 rok). Po roku koszt odnowienia domeny na kolejne lata rozliczany jest wg bieżącego cennika odnowień obowiązującego w momencie jej odnowienia.
 16. Odnowienie domeny na kolejny okres abonamentowy nie jest wymagane.
 17. Zgodnie z regulaminem rejestracji i utrzymania domen Klient, który skorzysta z promocji w tym wypadku z promocji „Domena .pl na Wiosnę”, a zdecyduje się na jej transfer do innego operatora przed pierwszym odnowieniem zobowiązuje się do wniesienia opłaty na rzecz organizatora promocji w wysokości rocznego abonamentu przenoszonej domeny wg cennika odnowień obowiązującego w okresie transferu.
 18. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018