<

Zaufali nam

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Domena .eu na wiosnę

Potrzebujesz europejskiego adresu dla swojej strony internetowej? Skorzystaj z wiosennej promocji na o12 i zarejestruj swój nowy adres z rozszerzeniem .eu za 9,99 zł netto. Oferta promocyjna trwa do 31 maja 2014. Każdy Klient ma możliwość rejestracji do 5 domen .eu w promocyjnej cenie.

www.
 Regulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Domena .eu na Wiosnę” jest prot - Profesjonalne Technologie, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin oraz regulaminu rejestracji i utrzymania domen na stronie http://o12.pl/domeny/regulamin
 3. Regulamin promocji „Domena .eu na Wiosnę” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Domena .eu na Wiosnę” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Domena .eu na Wiosnę” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa od 3 kwietnia 2014 do 31 maja 2014.
 9. Organizator może zakończyć lub przedłużyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 10. Oferta promocyjna „Domena .eu na Wiosnę” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu domeny .eu.
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu
 12. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty mające podpisane porozumienie z NASK ich współpracownicy, partnerzy i udziałowcy.
 13. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 14. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 15. Przedmiotem oferty promocyjnej jest roczna rejestracja domen .eu dostępnych w puli nazw EURID w cenie 9,99 zł netto zł netto za domenę. Po roku koszt odnowienia rozliczany jest wg bieżącego cennika obowiązującego w momencie odnowienia domeny.
 16. Odnowienie domeny na kolejny okres abonamentowy nie jest wymagane.
 17. Kazdy Klient może zarejestrować do 5 domen w ramach promocji.
 18. Zgodnie z regulaminem rejestracji i utrzymania domen Klient, który skorzysta z promocji w tym wypadku z promocji „Domena .eu na Wiosnę”, a zdecyduje się na jej transfer do innego operatora przed pierwszym odnowieniem zobowiązuje się do wniesienia opłaty na rzecz organizatora promocji w wysokości rocznego abonamentu przenoszonej domeny wg cennika odnowień obowiązującego w okresie transferu.
 19. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2020