Zaufali nam

Siódemka

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Nagradzamy naszych Klientów - PROMOCJA ODWOŁANA

Odnawiając w swoje konto hostingowe otoKreator, ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ możesz zaoszczędzić do 30%.

Jak to działa?

Uzyskanie rabatu jest bardzo proste i nie wymaga od Ciebie podejmowania żadnej aktywności. Wystarczy, że opłacasz swoje usługi na o12.pl w terminach oraz korzystasz z nich zgodnie z przeznaczeniem, nie naruszając regulaminu usług, a w zamian za to nagrodzimy Cię atrakcyjnymi zniżkami.

Rabaty można uzyskać dla następujących konfiguracji usług:

Promocja obowiązuje od 11 kwietnia 2014 roku do września 2016 roku.

DOŁACZ DO NAS. ZAMÓW HOSTINGRegulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Co roku taniej” jest PROT Profesjonalne Technologie Sp. z o.o., ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin.
 3. Regulamin promocji „Co roku taniej” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Skorzystanie z oferty „Co roku taniej” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 6. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali odnowienia usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 7. Oferta trwa od 11 kwietnia 2014 do odwołania.
 8. Organizator może zakończyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać ją oraz jej warunki na dowolny okres.
 9. Oferta promocyjna „Co roku taniej” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Odnawiają usługę hostingową otoKreator (jako niezależne konto hostingowe), ATRIA, WEGA lub SYRIUSZ w abonamencie miesięcznym, półrocznym lub rocznym
  • Dokonują terminowych płatności za usługi świadczone przez Organizatora oferty
  • Przestrzegają zasad opisanych w regulaminach usług, z których korzystają na o12.pl, a dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób należyty.
 11. Poziomy rabatów
  • Pierwszy rabat w wysokości 10% dla konta hostingowego może zostać naliczony po upływie 11 miesięcy użytkowania usługi.
  • Kolejny próg rabatowy 15% może zostać naliczony dla konta hostngowego po upływie 23 miesięcy.
  • Trzeci próg na poziomie 20% może zostać naliczony dla konta hostingowego po upływie 35 miesięcy.
  • Rabaty naliczane są automatycznie bazując na historii konta klienckiego przy generowaniu powiadomień dotyczących wygasającej usługi.
 12. W sytuacji gdy Klient spóźnił się z płatnością za dowolną usługę rabat nie zostanie naliczony, jednak po upływie kolejnego roku jeśli w tym okresie nie wystąpiła kolejna spóźniona płatność oraz przestrzegane są pozostałe warunki oferty naliczony zostanie rabat w wysokości odpowiadającej okresowi użytkowania usługi (patrz pkt. 11 Poziomy rabatów).
 13. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to odnowień, na które zostały już wygenerowane powiadomienia dotyczące płatności na kolejny okres abonamentowy.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018