Zaufali nam

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Bezpieczna strona

Zapewnij sobie i innym wyższy poziom bezpieczeństwa.
SiteLock to kompleksowa usługa monitoringu strony WWW kontrolująca takie czynniki jak: stan sieci, obecności niebezpiecznych skryptów w tym odwołań na Twojej stronie do innych niebezpiecznych witryn, obecność Twojej domeny na listach RBL, testy podatności na ataki XSS oraz SQL Injection, kontrola stanu aplikacji (sklepy, blogi itd...), głębokie skanowanie z możliwością automatycznego usunięcia problemu, kontrola certyfikatu SSL, reputacji i wiele więcej.

Do końca 2014 roku wszystkie trzy plany SiteLock dostepne są w niższej cenie.

Osoby które zamówią i opłacą usługę w okresie trwania promocji, będą mogły korzystać z podanych cen promocyjnych również w przypadku odnowień usługi na kolejne lata.

 

POZNAJ MOŻLIWOŚCI SITELOCK

 

CENY W ABONAMENCIE ROCZNYM
 cena w promocjicena standardowaakcja
BASIC99 zł298 złzamawiam
PREMIUM249 zł989 złzamawiam
ENTERPRISE349 zł1 589 złzamawiam


Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%Regulamin

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Bezpieczna strona” jest PROT Profesjonalne Technologie Sp. z o.o., ul. Cystersów 20A, 31-553 Kraków.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usług hostingowych o12.pl dostępnego na stronie http://o12.pl/hosting/regulamin.
 3. Regulamin promocji „Bezpieczna stronaów” dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej o12.pl.
 4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej oferty z postanowieniami Regulaminu o12.pl stosuje się warunki oferty.
 5. Promocji „Bezpieczna strona” nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi i ofertami dla klientów kluczowych za wyjątkiem sytuacji, w której warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 6. Zakup usług i dóbr w ramach oferty „Bezpieczna strona” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Oferta promocyjna jest wiążąca dla Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania dokonali zakupu usług lub dóbr, których oferta dotyczy.
 8. Oferta promocyjna trwa od 7 marca 2014 do 31 grudnia 2014.
 9. Organizator może zakończyć lub przedłużyć promocję w dowolnej chwili bez podania przyczyny lub wstrzymać na dowolny okres zawieranie nowych umów na warunkach w niej określonych.
 10. Oferta promocyjna „Bezpieczna strona” kierowana jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty gdy:
  • Dokonają w okresie trwania akcji promocyjnej zakupu wybranego planu usługi SiteLock.
  • W momencie rozpoczęcia oferty promocyjnej nie posiadały wykupionej usługi SiteLock za pośrednictwem organizatora promocji.
  • Dokonają terminowej płatności abonamentu.
 12. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, członkowie ich rodzin.
 13. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Klienta jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług hostingowych.
 14. Z warunków oferty nie mogą korzystać Klienci, którzy nie dokonali płatności za usługi, opóźnili się z płatnością dotyczącą dowolnych usług lub dóbr oferowanych przez organizatora promocji lub dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty.
 15. Przedmiotem oferty promocyjnej jest zakup dostępu do usługi monitoringu prowadzonego przez operatora systemu SiteLock: https://www.sitelock.com na warunkach cenowych podanych w tabeli powyżej. Podane ceny promocyjne obowiązują na stałe, co oznacza, że Klienci którzy wykupią usługi w ramach promocji będą mogli odnawiać je w kolejnych latach również na tych samych warunkach cenowych z zastrzeżeniem, że po stronie dostawcy usługi SiteLock nie zostaną wprowadzone zmiany w cenniku na co organizator promocji nie ma wpływu.
 16. Usługa SiteLock nie jest świadczona przez organizatora promocji. Dostawcą usługi jest SiteLock, LLC https://www.sitelock.com.
 17. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za działanie usługi i dowolne skutki z tym związane.
 18. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą, a opłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zmiany oferty.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018