Zaufali nam

Black Red White

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

Mega promocja! 3 x .eu za 0 zł

Trzy domeny europejskie za darmo! Złóż zamówienie od jednej do trzech domen .eu. Po pozytywnej weryfikacji zgodności zamówienia z Regulaminem promocji otrzymasz od nas domeny .eu na cały rok bez wnoszenia opłaty.Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI 3 x .EU = 0 zł
Organizatorem promocji jest firma prot - Profesjonalne Technologie Krzysztof Wojteczko z siedzibą w 20-126 Lublin ul. Unicka 4 zwana dalej prot.

 1. Podstawa prawna
  1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji "3 x .EU = 0 zł".
  2. prot posiada wyłączność na interpretację niniejszego regulaminu.
  3. prot zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie podczas trwania promocji.
 2. Czas trwania promocji „3 x .EU = 0 zł”
  1. Za dzień rozpoczęcia promocji uważa się datę 10 maja 2012.
  2. Zakończenie promocji: 30 czerwca 2012.
 3. Zasady promocji „3 x .EU = 0 zł”
  1. Promocja „3 x .EU = 0 zł” dotyczy opłaty rejestracyjnej obejmującej pełen, roczny okres abonamentowy domeny .eu.
  2. Cena promocyjna dotyczy pierwszych trzech domen .eu rejestrowanych dla jednego abonenta w okresie trwania promocji. Cena rejestracji kolejnych domen nie podlega promocji i ustalana jest na podstawie cennika prot w dniu rejestracji.
  3. Opłata promocyjna rejestracji na okres jednego roku wynosi 0 zł ( słownie: zero złotych ).
  4. Cena promocyjna obejmuje wyłącznie pierwszy rok abonamentu. Domeny rejestrowane na okres dłuższy niż 1 rok nie zostaną objęte promocją „3 x .EU = 0 zł”, a naliczona opłata będzie zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem prot.
  5. Przedłużenie okresu abonamentowego domeny zakupionej w promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie realizacji usługi odnowienia.
  6. Wszystkie operacje płatne dokonywane na domenach zarejestrowanych podczas promocji podlegają opłacie wedle cennika prot.
  7. Zamówienia można dokonać wyłącznie poprzez zgłoszenie domeny do rejestracji
  8. Uczestnikiem promocji może zostać każdy podmiot, który w okresie jej trwania dokona zamówienia domeny .eu. w panelu klienta lub wypełniając formularz rejestracyjny na stronie http://o12.pl/domeny
  9. Złożenie zamówienia nie oznacza rejestracji domeny. Domena rejestrowana jest przez system prot po zweryfikowaniu zgłoszenia.
  10. Dokonanie rejestracji domeny w promocji „3 x .EU = 0 zł” jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją następujących regulaminów:
   1. Regulamin utrzymania i rejestracji domen (http://o12.pl/domeny/regulamin)
   2. Polityka rejestracji domen .eu (http://www.eurid.eu/files/reg_pol_PL.pdf)
   3. Warunki korzystania z domen .eu (http://www.eurid.eu/files/trm_con_PL.pdf)
  11. W przypadku złamania zasad promocji „3 x .EU = 0 zł” lub któregokolwiek z regulaminów wymienionych w pkt.3 podpunkt 10. prot zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji domeny.
  12. prot zastrzega sobie prawo do zażądania od abonenta dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub w przypadku firm, zaświadczeń NIP i REGON. Dokument taki należy przesłać w formie elektronicznej do prot w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania. Brak nadesłania dokumentu jest jednoznaczny ze złamaniem regulaminu i skutkuje usunięciem domeny lub zgłoszenia do rejestracji.
  13. Wszystkie domeny .eu zarejestrowane podczas trwania promocji „3 x .EU = 0 zł” podlegają ogólnym zasadom utrzymania domen w prot w trakcie całego okresu abonamentowego.
 4. Odpowiedzialność prot
  1. prot nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2018