Informujemy, że z dniem 15 marca 2012 r. ulegnie zmianie Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych (dalej: Regulamin).

Zmiany polegają przede wszystkim na dostosowaniu treści obecnego Regulaminu do aktualnie i powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na:
1. doprecyzowaniu zapisów w preambule i paragrafach:
§ 1. Definicje,
§ 2. Postanowienia ogólne,
§ 3. Zamówienie,
§ 4. Zawarcie Umowy,
§ 5. Prawa i obowiązki stron Umowy,
§ 6. Opłaty abonamentowe,
§ 7. Kolejny okres abonamentowy,
§ 8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych,
§ 9. Zarządzanie Usługami hostingowymi,
§ 12. Zasady odpowiedzialności Operatora,
§ 13. Poczta elektroniczna - ochrona antywirusowa oraz filtr niechcianych wiadomości,
§ 14. Postępowanie reklamacyjne,
§ 15. Ochrona danych osobowych,
§ 16. Rozwiązanie Umowy,
§ 17. Postanowienia końcowe.

Pełne wersje regulaminów online:

Dotychczasowy regulamin: http://o12.pl/hosting/stary-regulamin/
Nowy Regulamin: http://o12.pl/hosting/regulamin/11.02.2012

« Wstecz

Powered by WHMCompleteSolution