Informujemy, że dnia 10.05.2016 uległa zmianie forma prawna prowadzonej przez nas działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ma ona wpływu na działanie usług, nie zmienia się zakres działania spółki ani numery kont bankowych.

Zmiana ta nie wymaga zaangażowania Klientów – powtórnego podpisania umowy lub aneksowania jej. Nie zmieniają się warunki umów o świadczenie usług, a tym samym nie daje to możliwości wypowiedzenia umów. Zmianie uległy regulaminy, w których zaktualizowane zostaną jedynie dane spółki.

Nowa pełna nazwa firmy: PROT Profesjonalne Technologie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełne dane spółki:

PROT Profesjonalne Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617577, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (w całości opłacony), numer REGON: 364413266, NIP: 6751544465.11.05.2016

« Wstecz

Powered by WHMCompleteSolution